06-28928206

Algemene Voorwaarden

Inschrijving

De inschrijving voor een cursus vindt pas plaats nadat het cursusgeld en het inschrijfformulier door Comunicando zijn ontvangen.

Indeling groep

De cursist wordt na inschrijving geplaatst in de groep die hij/zij op het formulier vermeld heeft. Bij instroming in hogere niveau’s dan de beginnersgroep wordt een kort intakegesprek gehouden, waarna de docent bepaalt of het niveau van de instromer overeenkomt met de gewenste groep. Dit uiteraard ter bewaking van het niveau Spaans van de bestaande groepen. Indien een groep vol zit of geen doorgang vindt , wordt de cursist hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht (ten laatste 2 weken voor aanvang van de cursus). Plaatsing in de groepen geschiedt op volgorde van betaling. Indien mogelijk zal een extra cursus worden ingelast.

Betaling

De cursusprijzen zijn alleen geldig gedurende het aangegeven cursusjaar. Het cursusgeld is exclusief leermiddelen.

Annulering en restitutie

Annulering van een cursus en verzoek tot mogelijke restitutie van het cursusgeld dient altijd met de administratie van Comunicando te worden geregeld. Verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald in een volgend seizoen.

Het inhalen van lessen tijdens de cursus in een andere groep is alleen mogelijk indien daar plaats voor is.

Voor annulering en restitutie gelden de volgende voorwaarden:

Bij annulering voor het begin van de cursus worden reserveringskosten (€ 50,–) in rekening gebracht. Na het begin van de eerste les is geen restitutie meer mogelijk.

Niveauwijziging

Indien het niveau van de cursist niet overeenkomt met het groepsniveau kan de cursist zonder extra kosten naar een ander niveau binnen een gelijke soort cursus overstappen mits er plaats is in de betreffende groep.